top of page

הצהרת בריאות - מכון שיזוף

יש לקרוא את התקנון ולמלא את ההצהרה כדי להיכנס למכון השיזוף

הצהרת בריאות והוראות למקלחון שיזוף

 

חלק א' - תקנון שיזוף

 

 • הכניסה למכון שיזוף מעל גיל 18​

 • חובה לשים משקפי הגנה על העיניים במהלך השיזוף ולוודא שעברו חיטוי מתאים.

 • יש להשתזף בזמנים המוגדרים על פי סוג העור ותוכנית השיזוף המותאמת למיטת השיזוף ועל מי המלצת מכון השיזוף בלבד.

 • זמן השיזוף עד 12 דקות (לפי סוג העור)

 • תוכנית שיזוף ראשונית - עד 10 שיזופים חובה להשתזף במרווחים של 48 שעות בין שיזוף לשיזוף לקבלת תוצאות מקסימליות.

 • תוכנית שיזוף מתקדמת - מעל 10 שיזופים מותר להשתזף פעם אחת בשבוע בלבד.

 • מומלץ לפני השיזוף למרוח על הגוף קרם המותאם במיוחד לשיזוף במיטת שיזוף.

 • אסור להיכנס רטוב למיטת שיזוף.

 • חובה לחתום על הצהרת בריאות לפני תחילת תכנית השיזוף.

 • אין להשתמש בבושם או בתכשירים אלכוהוליים כשעתיים לפני השיזוף.

 • אנשים הסובלים מבעיות הורמנליות, גנטיות, עור, לב ולחץ דם - אסור להשתזף במיטת שיזוף אלא עם הצגת אישור רפואי.

 • השיזוף אסור לאנשים הנוטלים תרופות עם רגישות לעור.

 • לנשים בהריון אסור להשתזף במכונת שיזוף

 • .למניעת שיזוף באזור הפנים ואזורים רגישים אחרים מומלץ למרוח קרם בעל מקדם הגנה גבוה 30SPE ומעלה).

 • חובה לשתות לפחות כוס מים אחת לפני ואחרי השיזוף.​משרד הבריאות קובע כי שימוש במכונת שיזוף זהה לחשיפה לשמש

חלק ב' - הצהרת בריאות:

האם אתה סובל/ת ממחלת עור המונעת ממך חשיפה לשמש?
האם את/ה סובל/ת ממחלה אחרת המונעת ממך חשיפה לשמש?
האם את/ה נוטל/ת תרופות פוטוסנסטיביות האוסרות חשיפה לשמש?
האם את/ה סובל/ת מבעיות לחץ דם ו/או לב?
האם את בהריון?

אני החתום/ה מטה רוצה להשתזף במיטת שיזוף במכון שיזוף "ברכה".
אני מצהיר/ה שהשיזוף הוא על אחריותי בלבד וכי עלי להשתמש במיטת השיזוף אך ורק על פי ההנחיות שנמסרו לי במכון וכי שימוש במכונת השיזוף שלא על פי ההנחיות עלולה לסכן את בריאותי.
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את תקנון השימוש והצהרת הבריאות בטופס זה ומילאתי אותו בעצמי.
אני מצהיר/ה כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור וכי מצב בריאותי תקין ומאפשר לי להשתמש במיטת השיזוף, ואני מתחייב להודיע למכון על כל שינוי במצבי הבריאותי אשר עלול למנוע ממני שימוש במיטת השיזוף.
ידוע לי כי בעלי מכון השיזוף ומכונת השיזוף לא יישאו בכל אחריות לתופעות לוואי ו/או נזקים בריאותיים עתידיים העלולים לקרות הן במישרין והן בעקיפין.

חלק ג' - פרטים אישים:

חתימה:

bottom of page